Darbų sauga įmonėje: kaip galima palengvinti darbdaviui aktualius reikalavimus?

Darbų sauga įmonėje: kaip galima palengvinti darbdaviui aktualius reikalavimus?

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas reikalauja asmeninės darbdavio atsakomybės už darbuotojų sveikatos ir darbingumo išsaugojimą. Darbuotojų sauga apima visas prevencines priemones, kurios yra pasitelkiamos įmonės veikloje, siekiant apsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę bei padėti išvengti profesinių rizikų. Teisiškai, kiekvienam darbuotojui turi būti sudaromos kuo labiau palankios darbo sąlygos ir tai yra darbdavio atsakomybė. Tiesa, darbdavys, atsižvelgdamas į konkrečią įmonės veiklos specifiką, gali numatyti, kad už darbuotojų saugą yra atsakingas jo įgaliotas asmuo ar kitas fizinis/juridinis asmuo, su kuriuo gali būti sudaromas susitarimas dėl saugos bei sveikatos užtikrinimo funkcijų atlikimo. Tačiau svarbu nepamiršti, kad atsakomybė dėl darbo saugos ir sveikatos reikalavimų darbo vietoje taip pat apima ir teisines atsakomybes, reikalaujančias tvarkingai ir reguliariai pateikti su tuo susijusius dokumentus. Kaip galima palengvinti darbdaviui tenkančią naštą, susijusią su darbų saugos reikalavimais?

Darbų sauga: Jums gali padėti specialistai

Justicija.eukonsultuojame įmonės vadovus darbų saugos klausimais, rengiame darbų saugos dokumentus.

Neretai įmonėse kyla daug klausimų, susijusių su darbo sauga, tinkamu jos įgyvendinimu ir susijusiais teisiniais klausimais. Patyręs ir kvalifikuotas darbo saugos specialistas gali būti tinkamas sprendimas siekiant aiškumo šiuo klausimu, tačiau tai yra pareigybė, kurią sau leisti gali ne kiekviena įmonė, kadangi jam reikia sukurti darbo vietą, rūpintis jo kvalifikacijos kėlimu, atestavimu, mokėti su jo darbo vieta susijusius mokesčius. Šiandien įmonės gali rinktis finansiškai palankesnį sprendimą, pasirinkdami bendradarbiavimą su įstaigomis, galinčiomis konsultuoti įmones darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, darbo santykių klausimais. Taip gali būti taupomas Jūsų bei kitų įmonės specialistų laikas, kurį galėtumėte skirti sėkmingam verslo vystymui. Šios atsakingos įstaigos gali padėti pasiruošti planiniams patikrinimams bei padėti darbdaviui įgyvendinti jo pareigą užtikrinti darbų saugą. Taip pat, aktualu tai, jog tokio pobūdžio įmonės gali pasirūpinti darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų peržiūra, įvertinimu, padėti pašalinti nustatytus trūkumus bei atstovauti darbdavio interesus valstybinėse kontroliuojančiose institucijose, sutaupant darbdavio laiko, reikalingo teisingam dokumentų sutvarkymui bei pateikimui. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai yra neišvengiami, tačiau šiandien kiekvienas darbdavys gali rinktis lanksčius sprendimus jiems užtikrinti, reikšmingai sutaupant savo laiko bei finansų atžvilgiu.

Back To Top